توسعه ایرانی- قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) در صرافی های بانکی، دیروز دوشنبه ۲۶ آبان ۹۹ به ۲۵ هزار و ۹۰۰ تومان رسید.دیروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ۲۴ هزار و ۸۰۰تومان خریداری می کنند. قیمت فروش هر یورو نیز دیروز در صرافی های بانکی ۳۰ هزار و ۶۰۰تومان و قیمت خرید آن ۲۹ هزار و ۴۰۰تومان است.