توسعه ایرانی- معین‌الدین سعیدی، سخنگوی کمیسیون کشاورزی به نقل از وزیر کشاورزی گفت: «صید ترال به‌طور کامل در این ۲ سال ممنوع شده و فقط مختص فانوس‌ماهی‌ها نیست و هر نوع صیدی به صورت ترال در این مدت ممنوع است.»