توسعه ایرانی- صندوق بین‌المللی پول میگوید که کرونا باعث شده تا فاصله اقتصاد چین با کشورهای رقیب به میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یابد. رشد اقتصادی چین در سال 2021 به 8.9%+خواهد رسید که باعث می‌شود سهم چین در رشد اقتصادی دنیا به 26.8% افزایش یابد. در مقابل سهم آمریکا از رشد اقتصادی دنیا 11.6% و سهم هند 10.2% است.