تسنیم- ضمن تغییر شرایط قرنطینه‌ای واردت آناناس، مجوز واردات این محصول از کشورهای فیلیپین و ونزوئلا صادر شد. سازمان حفظ نباتات و وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه هایی ضمن صدور مجوز واردات آناناس از کشور های فیلیپین و ونزوئلا شرایط قرنطینه ای جدید واردات این محصول را اعلام کردند. در این نامه ها اشاره شده است که با توجه به تحلیل خطر جدید واردات این محصول، شرایط عام قبلی ملغی است اما محموله هایی که قبل از ابلاغ این مصوبه (99/6/24) به کشور وارد شده باشند برای جلوگیری از ضرر و زیان واردکنندگان اماکن ترخیص و و ورود به کشور خواهند داشت.