توسعه ایرانی- رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریری استان تهران گفت: درآمدهای نفتی با مشکلات جدی مواجه است، بنابراین دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای علاوه بر منابع بودجه‌ای به دنبال برنامه‌ها و روش‌های دیگری است. مسعود شفیعی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران گفت: پیگیری اولویت‌های تعیین شده در استان تهران نقش موثری در دیگر استان‌های کشور خواهد داشت؛ بنابراین با حساسیت بیشتری این اولویت‌ها را دنبال خواهیم کرد.  هدف ما در این شرایط خاص اقتصادی این است که بتوانیم با استفاده از منابع بودجه‌ای غیر از تخصیص منابع کشوری با ابتکاراتی که دستگاه‌های اجرایی استان خواهند داشت، استفاده بیشتری داشته باشیم و فعالیت‌های توسعه‌ای با سرعت بیشتری در استان تهران دنبال و اجرایی شود. رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریری استان تهران به بحث کسری بودجه در استان تهران اشاره کرد و گفت: با توجه به گزارش اخیر رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، علی‌رغم همه مسائلی که در چندماه ابتدای سال با آن مواجه بودیم، به درآمدهای مالیاتی آسیبی وارد نشده است.  اگر چه در درآمدهای نفتی با مشکلات جدی مواجه هستیم. بنابراین دولت برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای علاوه بر منابع بودجه‌ای به دنبال برنامه‌ها و روش‌های دیگری همچون مشارکت عمومی و خصوصی، ایجاد زمینه برای برون‌سپاری در رابطه با خدمات دولت است.  بنابراین بهترین جایگزین درآمدهای نفتی همان درآمدهای مالیاتی است. هرچند با رقم بالایی از فرار مالیاتی در کشور رو به رو هستیم و سهم بزرگی از فرارمالیاتی به استان تهران تعلق دارد.