معاون سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار داشت: امسال برای همه از جمله مدیران سال سختی خواهد بود. زهرا اربابی در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران با بیان اینکه ماموریت اصلی سازمان راهبری، رصد توسعه و نظارت بر آن است، اظهار داشت: سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان تهران هم باید همین ماموریت را دنبال و در راستای تحققات ایفای نقش کند. وی با بیان اینکه با تکیه بر اعتمادی که به قابلیت‌های نیروی انسانی بوده باید انسجام در برنامه‌ها داشته باشیم، گفت: این اعتماد به سرمایه انسانی در سطح کلان زمینه‌ساز تحقق اهداف بوده و باعث ارتقاء سطح نیروی انسانی شده است به طوری که امروز شاهد صادرات مدیران در سطوح بالا از سازمان برنامه و بودجه هستیم.