ایلنا-  رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف گفت: اکنون فرش در فروشگاه‌های زنجیره‌ای دنیا فروش می‌رود، وقتی فرش ایران با قیمت 500 دلار و هندی، پاکستان و افغان 250 دلار است قطعا خریدار به سمت فرش غیرایرانی می‌رود. مجتبی عراقچی ، درباره وضعیت بازار فرش دستباف اظهار داشت: در حال حاضر قدرت خرید مردم کم شده و تاثیر مستقیمی هم بر خرید داخلی فرش دستباف گذاشته علاوه بر آن 95 درصد بازار فرش دستباف خارج از کشور است که به خاطر تحریم تقریبا بازاری برای ایران باقی نمانده است. وی افزود: اکنون اوضاع صادرات خراب است، مصرف کم شده صادرکنندگان هم به راحتی نمی‌توانند ارز را وارد کنند بنابراین رکود وحشتناکی را هم در بازار داخل و هم خارج شاهدیم که البته شیوع کرونا هم مزید بر علت شده و بشدت بازارهای خارجی و صادرات را تحت تاثیر قرار داده است.