قیمت دلار آمریکا (اسکناس) دیروز ٢٨ تیر ١٣٩٩ در صرافی‌های بانکی برای فروش ٢٣ هزار و ١٠٠ تومان رسید. دیروز صرافی‌های بانکی هر دلار را ۲۲ هزار و ٣٠٠ تومان خریداری کردند.همچنین قیمت خرید هر یورو (اسکناس) در صرافی‌های بانکی ۲۴ هزار و ٦٠٠ تومان و قیمت فروش آن ۲۵ هزار و ٤٠٠ تومان بود.