توسعه ایرانی - وزارت صنعت، معدن و تجارت از توزیع ۱۳۵ هزار تن شکر سفید با نرخ مصوب در بازار خبر داد.

 بر اساس تصمیم ستاد تنظیم بازار، قیمت عرضه شکر سفید از محل ذخایر برای بخش خانوار معادل ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم درب کارخانه تعیین شد که این نرخ برای مصارف صنف و صنعت معادل ۶ هزار و ۷۰۰ تومان تعیین و تصویب شده است.

تعیین نرخ تحویل به مصرف کننده در بسته‌های یک کیلوگرمی با رعایت سقف قیمت سازمان حمایت، در اختیار کارگروه تنظیم بازار استان‌هاست و شرکت بازرگانی دولتی در این خصوص مکلف است، نسبت به توزیع ۱۳۵ هزار تن شکر با نرخ مصوب اقدام کند.