قیمت هرکیلوگرم مرغ در خرده‌فروشی‌ها ۱۷ تا ۱۹ هزار و۵۰۰ تومان و قیمت تخم مرغ نیز شانه‌ای ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان شد. به گزارش ایسنا، بر اساس مشاهدات میدانی قیمت مرغ در خرده‌فروشی‌های سطح شهر تهران از ۱۷ تا ۱۹هزار و۵۰۰ تومان است و این در حالیست که کمتر از یک هفته گذشته با قیمت ۱۳تا ۱۴هزارو۵۰۰ تومان عرضه می‌شد. یعنی در کمتر از یک هفته با افزایش قیمت حدود ۵ هزارتومانی مواجه شده است. تخم مرغ نیز در هفته‌های گذشته  شانه‌ای ۱۹ تا ۲۲ هزارتومان بود که در حال حاضر به شانه‌ای ۲۷ تا ۳۰ هزارتومان رسیده است.