توسعه ایرانی - هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید دیروز در بازار آزاد تهران با کاهش ۵۵ هزار تومانی قیمت نسبت به روز پنجشنبه به رقم هفت میلیون و ۵۴۰ هزار تومان فروخته شد.قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم در بازار آزاد تهران هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام شد.

همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۷۸۰ هزار تومان، ربع سکه دو میلیون و ۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی یک میلیون و ۹۰ هزار تومان تعیین قیمت شد. هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۷۳۴ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز سه میلیون و ۱۸۲ هزار تومان به فروش رسید.