توسعه ایرانی -  شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات دیروز با افزایش 23 هزار و 75 واحدی به رقم 1 میلیون و 43 هزار و 292 واحد رسید .بورس اوراق بهادار تهران که این روزها در روند رکوردزنی و رو به رشد قرار دارد، دیروز هم در پایان معاملات با افزایش قابل توجه 23 هزار و 75 واحد به رقم 1 میلیون و 43 هزار و 292 واحد رسید.

دیروز همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با افزایش 5 هزار و 497 واحد به رقم 324 هزار و 878 واحد رسید .ارزش بازار در بورس اوراق بهادار تهران دیروز به بیش از 3 هزار و 916 تریلیون تومان رسید.