علی‌اصغر عربشاهی نوازنده تار، آلبومی را به خوانندگی الیاس طغیانی در دست انتشار دارد. خواننده آلبوم منتشرنشده عربشاهی در گفتگو با خبرگزاری مهر درباره فعالیت این روزهای خود و وضعیت تدریس و آموزش آنلاین موسیقی گفته: «این روزها مشغول تدریس آنلاین موسیقی هستم. آموزشگاه‌های موسیقی تعطیل‌شده‌اند و وضعیت تدریس آنلاین هم با توجه به اینترنت ضعیف کشور چندان مناسب نیست. دانشگاه‌ها نیز همین‌طور هستند و آن دریافت‌هایی که دانشجوها باید داشته باشند را ندارند. درواقع آموزش آنلاین دارد تبدیل به یک معضل و مصیبت برای دانشجویان می‌شود. درگیر آلبوم «خیال پرواز» با علی‌اصغر عربشاهی نیز هستم. این آلبوم شامل پیش‌درآمد، دو آواز و سه تصنیف است. در مراحل نهایی آلبوم قرار داریم و می‌خواهیم به‌زودی آن را منتشر کنیم.» او درباره شرایط اقتصادی نشر آلبوم موسیقی نیز گفته: «در کل انتشار آلبوم در شرایط حال حاضر از دید حرفه‌ای توجیه اقتصادی ندارد و کسانی که کار جدی موسیقی انجام می‌دهند، در حال حاضر با هزینه شخصی خود و یا به‌صورت رفاقتی کار می‌کنند.»