دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب تفاهم‌نامه‌ای با ادارات کل ارشاد استان‌ها، مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به انجمن‌های موسیقی اختصاص می‌دهد.

به گزارش روابط عمومی دفتر موسیقی، معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قالب تفاهم‌نامه‌ای با ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها، مبلغ ۳۲۰ میلیون تومان به انجمن‌های موسیقی اختصاص می‌دهد. این اقدام در راستای حمایت از فعالیت‌های موسیقایی و تقویت انجمن‌های موسیقی استان‌ها در سال جاری صورت گرفته است. مبلغ موردنظر برای ٣٢ شعبه انجمن موسیقی ایران در مراکز استانی در نظر گرفته ‌شده است. ضمن اینکه  تفاهم‌نامه‌های مذکور، بر اساس برنامه‌ها و پیشنهاد دفتر موسیقی تهیه و به امضای مدیران کل ادارات استانی رسیده است. علاوه بر این، دفتر موسیقی برنامه‌هایی نیز در حمایت از اجراهای آنلاین در دست اقدام دارد.