مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسدآباد از آزادی ۲۰ زندانی مالی این شهرستان از ابتدای سال تاکنون با کمک محسن چاوشی خواننده پاپ خبر داد و گفت: «20 زندانی مالی شهرستان درمجموع با بدهی ۱۲۵ میلیون تومان در حبس بودند که امسال با موافقت رئیس دادگستری توانستیم با کمک و همت بلند «محسن چاووشی» خواننده معروف پاپ کشور از طریق اینستاگرام او برای فراخوان به خیرین به‌منظور شرکت در این امر خیرخواهانه نسبت به آزادی این تعداد زندانی مالی اقدام کنیم. محسن چاووشی علاوه بر کمک به آزادی ۲۰ زندانی مالی از طریق صفحه اینستاگرامی خود و فراخوان خیرین برای کمک به این زندانیان، ناجی پنج زندانی اسدآبادی محکوم ‌به اعدام در سال جاری بوده است که برخی از این زندانیان ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون بابت پرداخت دیه دارای مشکل بودند.» مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان شهرستان اسدآباد یادآور شده است که با تأمین دیه این تعداد افراد محکوم ‌به اعدام در حال حاضر رضایت طرف اعدامی گرفته و دیه فرد واریز شده است.