در چند روز گذشته مطلع شدیم یکی از اعضای گروه کر ارکستر سمفونیک تهران نیز به کرونا مبتلا شده است. بهرام الله‌وردی با انتشار فایل صوتی از اینکه نادانسته شاید ناقل بیماری در بین اعضای ارکستر بوده باشد از تک‌تک همکارانش عذرخواهی کرده است. با این وضعیت اما مشخص نیست حالا که ارکستر سمفونیک از دی‌ماه گذشته به سبب گذاشتن و رفتن شبانه شهرداد روحانی به آمریکا بدون رهبر مانده است و تکلیف مشخصی ندارد و در چهار ماه ونیم گذشته که به سبب شیوع بیماری کرونا فعالیت‌های اجرایی موسیقی تعطیل است چرا اعضای ارکستر سمفونیک برای ضبط موسیقی مشغول هستند؟ آن‌هم وقتی نه سامان و نه رهبری دارند نه شرایط سلامتی بر کشور حاکم است! مدیریت حاکم بر بنیاد رودکی چگونه مدیریتی هست که ارکستر بدون رهبر و تمرین را در روزهای شیوع سهمگین بیماری کرونا به کار وا‌می‌دارد؟