میوریل اسپارک اسکاتلندی (۲۰۰۶-۱۹۱۸) از مشهورترین منتقدان ادبی و نویسندگان زن بریتانیایی در قرن بیستم است که به طراحی شخصیت‌های زن متفاوت و لحن طنازانه‌اش مشهور شده است. در سال‌های اخیر سه کتاب وی به زبان فارسی ترجمه شده است. «ولگردی با قصد قبلی» از مهم‌ترین آثار اوست که به فهرست نهایی جایزه «من بوکر» نیز راه یافت و محبوب منتقدان بود. وی تحت تأثیر نویسندگانی مانند گراهام گرین بود. در این داستان، فلور تالبوت شخصیت اصلی و نویسنده زن جوانی است که برای گذران زندگی به استخدام یک انجمن ادبی درمی‌آید که به دنبال نوشتن بیوگرافی چند اشراف‌زاده است. فلور هم‌زمان سعی می‌کند مواد ادبی رمان خود را نیز از این افراد تهیه کند، اما در ادامه کار مشکلاتی پیش می‌آید. در دورانی که روایت از زنان در ادبیات محدود به خانه‌داری و همسر و فرزند بود؛ میوریل اسپارک، شخصیت نویسنده‌ کتاب خود را فراتر از زنان دوران خود می‌برد؛ ستیزه‌جویی و مبارزه برای رسیدن به رویا‌ها و اهداف را در وی برجسته می‌کند و او را در برابر انسان‌های تازه به دوران رسیده‌ای قرار می‌دهد که فرهنگ و هنر و ادبیات را جز برای کسب اعتبار ظاهری و سودجویی نمی‌خواهند و درک عمیقی از آن ندارند.  «ولگردی با قصد قبلی» اثر میوریل اسپارک با ترجمه امیرحسین خورشیدفر و بهار احمدی فرد در نشر کتاب پارسه به چاپ رسیده است.