«ماه الماس»، رمانی است پلیسی از ویلکی کالینز، نویسنده انگلیسی قرن نوزدهم، که با ترجمه منوچهر بدیعی در نشر نیلوفر منتشر شده است. در پشت جلد کتاب، به نقل از تی.اس. الیوت آمده است: «ماه الماس نخستین و بزرگ‌ترین رمان پلیسی انگلیسی است». وی این رمان را نخستین، بلندترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی نامیده است. بدیعی مترجم کتاب در مقدمه، به تحلیل جزءبه‌جزء سخن الیوت می‌پردازد و شرح می‌دهد که چرا ماه الماس به گفته الیوت نخستین، بلندترین و بهترین رمان پلیسی مدرن انگلیسی است و اگر ادگار آلن‌پو مبدع داستان کوتاه پلیسی است، ویلکی کالینز نخستین کسی است که رمان پلیسی نوشته است. آن‌گاه به تفاوت میان داستان پلیسی و داستان جنایی پرداخته شده و بعد از آن به اینکه چرا الیوت برای رمان ماه الماس، صفت «مدرن» را به‌کار برده است. بدیعی می‌نویسد: «اشاره الیوت به «مدرن» بودن رمان پلیسی ماه الماس برای آن است که این‌گونه داستان را از اساطیر و داستان‌های کودکان و داستان‌های تخیلی گذشته که در آنها نیز نوعی معما مطرح شده است جدا سازد...». وی همچنین به جنبه‌های هنری ماه الماس اشاره کرده و به جنبه‌های اجتماعی کار کالینز نیز پرداخته است.