آی محمد یوسفی درگذشت

آی‌محمد یوسفی از هنرمندان پیشکسوت موسیقی ترکمن‌های منطقه درگز و استادان برجسته موسیقی بخشی‌های خراسان در ۹۶ سالگی دار فانی را وداع گفت. به گزارش مهر، این هنرمند از شاگردان روانشاد قلی بخش یگانه بوده است. وی یکی از بهترین راویان هنر منظومه‌خوانی، شاهدخوانی و مقام‌نوازی با دوتار ابریشمی بود. پیش از این گفته بودند  هنگامی که درخواست کرده تا او را از درگز به روستای زادگاهش منتقل کنند دوتارش را هم با خود برده تا همدمی نیک برای خود داشته باشد. گرچه در شناسنامه تاریخ زاده شدنش را ۱۳۰۲ نوشته بودند اما معتقد بود در زمان رایج شدن سجل واحوال 10 ساله بوده است.