وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره تبلیغ فیلم‌های سینمایی داخلی در شبکه‌های ماهواره‌ای گفت: ابلاغیه جدیدی را به رئیس سازمان سینمایی دادم حتما باید با این موضوع برخورد شود استفاده از ماهواره‌های خارجی برای این کار توجیهی ندارد. به گزارش ایلنا، محمدمهدی اسماعیلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرتگاران همچنین دربارة بحث‌هایی که درباره واگذاری شبکه خانگی مطرح شده است، گفت: شبکه نمایش خانگی از منظر رئیس‌جمهور و دولت یک فرصت است. ما استقبال می‌کنیم و کار هم کار خوبی بوده است. نواقصی دارد من خود به مضامین برخی مجموعه‌های آن که به نمایش در می‌آید انتقاد می‌کنم اما این مانع این نیست که از این فرصت 

استفاده نشود.