مسابقه‌ای با عنوان کنکور حجاب و با موضوع پوشش و حجاب در تبریز برگزار و جایزه‌هایی هم برای آن در نظر گرفته شد. فارس نوشت: مسابقه‌ای با موضوع پوشش و حجاب در تبریز برگزار می‌شود و از آن با عنوان «کنکور حجاب» یاد شده است. جایزه نفر اول هفت میلیون تومان، جایزه نفر دوم پنج میلیون تومان و جایزه نفر سوم سه میلیون تومان تعیین و علاوه بر آن به ۱۰ نفر از برگزیدگان هم جایزه یک میلیون تومانی اهدا شد.