یک باستان‌شناس در خصوص وضعیت کاهگل‌های محافظ قلعه ازبکی گفت: ترسالی‌هایی که بویژه در دو سال اخیر شاهد بودیم تا حدودی ما را غافلگیر کرد. هرچند کارهای حفاظتی و کاهگلی که برای حفاظت از بنا زده بودیم هنوز پابرجاست اما تصورمان برآن بود که حداقل ۵ تا ۷ سال باقی بمانند درحالی که شدت بارندگی در دو سال گذشته به اندازه‌ای بود که اکنون نیاز به مرمت دوباره احساس می‌شود. به گزارش ایلنا، فرزان احمدزاده گفت: با توجه به کاوش‌های باستان‌شناسی که در محوطه ازبکی انجام می‌شود نیاز است تا بودجه سالیانه برای مرمت و حفاظت از محوطه اختصاص داده شود. اگر هر سال بودجه مرمتی اختصاص یابد و بتوانیم هر فصل بارندگی یافته‌ها را حفاظت کنیم به حداقل ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز داریم.