سخنگوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور از ثبت پنجم مردادماه به عنوان روز نماز جمعه در تقویم رسمی کشور خبر داد علی نوری  گفت: با پیشنهاد این شورا به شورای فرهنگ عمومی کشور پنجم مرداد همزمان با اقامه نخستین نماز جمعه به امامت مرحوم آیت‌الله طالقانی در تقویم رسمی کشور به نام «روز نماز جمعه»  نامگذاری شد. وی افزود: مصوبه اخیر شورای فرهنگ عمومی بر ثبت روز نماز جمعه به عنوان واقعه‌ای تاریخی و مهم از سال ۱۴۰۳ تاکید دارد.