وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جمعه جشن خودکفایی کاغذ را در مازندران خواهیم داشت از ۵ هزار تن کاغذ در سال ۱۴۰۰، امروز به ۸۰ هزار تن رسیده‌ایم و تمام کتب درسی با کاغذ کشور تولید شده است. به گزارش انتخاب، محمدمهدی اسماعیلی، در حاشیه جلسه هیات دولت، افزود: در رابطه با مالیات هنرمندان و اتفاقاتی که در موضوع ارائه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم بود، با صنف مرتبط جلساتی را با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی برگزار کردم. این بخش مطابق پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد به تصویب مشترک رسید.