معاون میراث فرهنگی استان مازندران از کاوش هفت محوطه باستانی مازندران در نیمه نخست امسال در حالی خبر داد که به دنبال این کاوش‌ها، یک محوطه تاریخی تعیین حریم می‌شود و غار «اسپهبد خورشید» نیز برای نخستین‌بار کاوش شده است. محسن باستانی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاوش‌های باستان‌شناسی که امسال در مازندران انجام شده است، اظهار کرد: حدودا بین ٧٠٠ تا ٨٠٠ میلیون تومان بودجه برای کاوش‌های باستان‌شناسی این استان تخصیص یافته است. همچنین امسال کاوش نجات‌بخشی نداشتیم، اما کاوش‌هایی برای مطالعه، بررسی و تعیین حریم در مازندران انجام شده است. بر این اساس «محوطه ایزگام دشت»، «غار اسپهبد خورشید» ، «آتشکده ارفع‌ده»، «محوطه آفلیسی»، «غار شوپری»، «غار گمیشان» و «دستکندهای کافرکلی» کاوش شدند.   معاون میراث فرهنگی مازندران ادامه داد: «محوطه آفلیسی» که تاکنون حریم مشخصی نداشته و به منظور تعیین حریم کاوش شده و پرونده آن هم آماده شده، برای تصویب و ابلاغ به شورای ثبت در تهران ارسال شده است. درباره آتشکده «ارفع ده» نیز فصل دوم کاوش آن را انجام دادیم که نخستین چهار طاقی استان مازندران است. همچنین غار اسپهبد خورشید در ادامه فعالیت‌های پایگاه پژوهشی اسپهبد خورشید برای نخستین بار کاوش شد و در دهانه غار و بخشی از سازه خواناسازی 

اتفاق افتاد.