توماج صالحی، رپر ایرانی از سوی موسسه «گلوبال میوزیک اواردز» برنده جایزه «هِرِتیک» شد. جایزه هرتیک در بخش موسیقی اعتراضی/کنشگری بابت آهنگ «فال» به صالحی اعطا شد. «گلوبال میوزیک اواردز» با اشاره به متن اعتراضی این آهنگ نوشت که این آخرین آهنگی است که توماج پیش از بازداشت منتشر کرده ست. صالحی در جریان اعتراضات سال گذشته بازداشت شد و اخیرا به بیش از ۶ سال و سه ماه حبس محکوم شده است.