حقوقدان و عضو شورای پیگیری وضعیت هنرمندان در خانه سینما درباره حکم صادر شده برای افسانه بایگان نوشت: به گمانم شعبه ۱۰۸۸ دادگاه کیفری دو، هر روز با دیروز خودش در استفاده از ادبیات شنیع و شوکه‌کننده مسابقه می‌دهد. به گزارش انتخاب، در توئیت مهدی کوهیان آمده است: در رای محکومیت صادره برای خانم ‎افسانه بایگان علاوه بر توهین، افترا و تحقیر ایشان، به مسئولین فرهنگی، سینمایی و تلویزیون به شکل تلویحی ‎خانه سینما توهین مستقیم کرده است. جزئیات محکومیت ‎افسانه بایگان به دلیل استفاده از پوشش ‎کلاه: ۱) ۲سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال تعلیق شده است. ۲) هر هفته یک بار با مراجعه به مراکز رسمی مشاوره و روانشناسی نسبت به درمان (بیماری روحی شخصیت ضد خانواده) اقدام و در پایان دوره درمان گواهی سلامت خود را ارائه کند. ‌۳) مطالعه کتاب و خلاصه‌سازی دستنوشت آن ظرف مهلت دو ماه اقدام کند. ۴) دو سال ممنوع‌الخروج باشد ۵)ممنوعیت استفاده مستقیم یا با واسطه فضای مجازی (با از دسترس خارج کردن سیمکارت‌ها و خطوط تلفن همراه و ثابت و گوشی‌های مورد استفاده متهم متعلق به وی یاسایرین) به مدت ۲ سال.