افسانه بایگان، بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون در یادداشتی اینستاگرامی نوشت که  به دلیل فشارها و قضاوت‌های سختگیرانه، نادیده گرفته شدن فعالیت هنری و حیثیت اجتماعی‌اش «از عرصه بی‌حرمت بازیگری» کناره‌گیری می‌کند تا آن طور که گفته «اندک ایام باقی را در آرامشی دور از اجتماع خشمگین» بگذراند. وی اضافه کرد: بنده هیچ تذکر و توبیخی حتی به اشاره مثل ممنوعیت حضور در سینما و... دریافت نکردم.