معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی تهران با اشاره به ممنوع الورودی موقت برخی دانشجویان در پی وقایع اخیر در دانشگاه گفت: در حال حاضر به حدود ۱۳۰ نفر از دانشجویان از طریق تماس یا پیامک اعلام شده که ممنوع الورود هستند.

مهدی واحدی افزود: از این تعداد شاید بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ نفر به صورت مکتوب متعهد شده اند که اقدامات فراقانونی خود را تکرار نخواهند کرد. در همین راستا ممنوعیت ورود کسانی که متعهد شدند لغو شده است تا زمانی که شورای انضباطی تشکیل شود.

واحدی با اشاره به اینکه برای تعدادی از دانشجویان شورای انضباطی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: برای برخی دانشجویان متخلف پرونده انضباطی تشکیل شده و برای برخی رای بدوی صادر شده است.

وی بیان کرد: به آن دسته از دانشجویانی که تعهداتی داده اند، تاکید کرده ایم که اگر به تعهد خود وفادار بمانند، این تعهد به عنوان یک اثر مثبت در فرایند رسیدگی به پرونده شان نقش موثر خواهد داشت.

معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه بنای دانشگاه برخورد با دانشجو نیست اما باید از ساحت علمی پژوهشی و اخلاقی محافظت کنیم، گفت: مکررا در ۵ هفته گذشته به دانشجویان تذکر دادیم و مدارا کردیم ولی عده ای تعمد دارند که ضوابط را رعایت نکنند.