آثار مولانا به عنوان یکی از مواریث مشترک ادبی زبان پارسی جایگاه ویژه‌‌ای نه تنها در فرهنگ و ادب ملل فارسی زبان دارد بلکه جایگاه رفیعی بین غیر مسلمانان دارد و به زبان‌‌های مختلف ترجمه شده است.

به گزارش ایلنا، رئیس پژوهشگاه میراث‌‌فرهنگی و گردشگری در همایش بزرگداشت مولانا جلال‌الدین محمد بلخی«از بلخ تا قونیه»، ایران را سرزمینی دانست که در طول تاریخ پرفراز و نشیب خود همواره حامی و ناجی بسیاری اقوام و یکی از خاستگاه‌های مهم فرهنگی و سرچشمه بسیاری اندیشه‌های ناب و یگانه بوده است و تصریح‌ کرد: حضور شاعران بزرگی که در قرون متمادی جایگاهی بلند و فرامرزی یافته‌اند، موید این سخن است.مصیب امیری افزود: آنها با زبان شعر آموزه‌های دینی و فرهنگی را بدون قوم‌گرایی و با هدف وحدت بخشی رواج دادند و مولانا جلال‌الدین محمد بلخی شاعر بزرگ قرن هفتم به عنوان یکی از این شاعران نامدار در تارک این منظومه قرار دارد.

امیری اظهار‌ کرد: مولانا با خلق آثاری شگرف و نادر معانی عمیقی از عشق الهی را منتقل کرده و آثار وی به عنوان یکی از مواریث مشترک ادبی زبان پارسی جایگاه ویژه‌‌ای نه تنها در فرهنگ و ادب ملل فارسی زبان دارد بلکه جایگاه رفیعی بین غیرمسلمانان دارد و به زبان‌‌های مختلف ترجمه شده است.او محبوبیت مولانا را فراتر از مرزهای ملی و تقسیمات قومی دانست و خاطر‌نشان‌کرد: در طول قرون گذشته در حوزه ایران‌فرهنگی اقوام گوناگونی تحت تاثیر جهان‌‌بینی او قرار گرفته‌اند و مولانا محبت و عشق را بزرگترین هدیه الهی می‌‌‌داند و معتقد است با محبت و گسترش آگاهی می‌‌توان خدایی شد.او گفت: پالایش نفس از جمله اهداف مولانا بود و لذا جنبه تربیتی در آثار وی نیز بسیار پررنگ است و از آنجا که حفظ مواریث‌فرهنگی و پاسداشت و گرامیداشت مفاخر فرهنگی از جمله وظایف پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری است، بر این اعتقادیم هم‌اندیشی‎‌هایی از این دست باعث تقویت گفتمان‌‌‌های فرهنگی و موجب دوستی ملل می‌‌‌شود که مواریث مشترک دارند.