معاون میراث‌فرهنگی قزوین از ثبت ملی پنج اثر طبیعی ارزشمند این استان واقع در مناطق الموت، طارم‌سفلی و آبیک خبر داد.

به گزارش خبرآنلاین از قزوین؛ احسان نورانی، گفت: «در جلسه شورای ثبت میراث ‌طبیعی که با حضور مدیرکل ثبت آثار کشور و اعضای شورای ملی ثبت طبیعی برگزار شد، تعداد پنج اثر شاخص طبیعی استان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.»

معاون میراث‌فرهنگی قزوین افزود: «این آثار شامل ارس کهنسال روستای هنیز درمنطقه  الموت‌شرقی با عمر حدود ۱۵۰۰ سال به عنوان کهنسال‌ترین اثر طبیعی استان تا کنون، چنار کهنسال روستای آلتین‌کش طارم‌سفلی با عمر حدود ۵۰۰ سال، چنار کهنسال روستای ازگنین‌علیا در منطقه الموت‌غربی با عمر حدود ۵۵۰ سال، چنار کهنسال روستای کلایه واقع در الموت‌شرقی با عمر حدود ۴۲۰ سال و  گردوی کهنسال روستای ابراهیم‌آباد  واقع در شهرستان آبیک با عمر حدود ۳۶۰ سال هستند.»

نورانی یادآور شد: «با ثبت این پنج اثر، تعداد آثار استان در فهرست ملی آثار طبیعی به تعداد ۶۰ اثر افزایش یافت.»