آرزو احمدزاده ، راهنمای طبیعت‌گردی

چندی است کمیته‌ای در اداره‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان‌ها تشکیل شده است و با راهنمایان گردشگری استان مصاحبه می‌کنند که اعتراض بسیاری از فراگیران و راهنمایان را برانگیخته‌ است و آن‌ را سنگ‌اندازی بر سر راه و ورودشان به بازار کار می‌دانند.

در بند «چ» ماده ۲ «آیین‌نامه راهنمایان گردشگری»، مصوب هیأت وزیران که در سال ۱۳۹۴ رسیده آمده است: راهنمایان گردشگری برای دریافت مجوز باید در «مصاحبه عمومی و اختصاصی» موفق شوند و ادارات کل به استناد به همین بند شروع به انجام مصاحبه‌هایی و طرح سوالات غیر استاندارد کرده‌اند. هرچند که مسئول دفتر برنامه‌ریزی و آموزش در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، هدف از انجام چنین مصاحبه‌ای را  شخصیت‌سنجی راهنمایان مطرح کرده ‌‌است، اما از سوالی مانند: «اگر یک تروریست وارد اتومبیل گردشگران شد به عنوان راهنما چه می‌کنید؟» چنین برنمی‌آید که هدف تنها شخصیت‌شناسی راهنما باشد.

جناب آقای ضرغامی، شما درست زمانی تصدی وزارتخانه را به عهده گرفتید که راهنمایان بیش از دو سال است که بیکارند و هیچ توری برگزار نمی‌شود. آیا به نظر شما صحیح است با یک پرسش خط بطلان بر حدود ۱۰ ماه آموزش و گذراندن حدود ۳۰ واحد درسی و عبور از آزمون جامع کشید؟ بر اساس چه استانداردی راهنمای گردشگری را با چند سوال محدود، مشکوک و غیراستاندارد از ادامه کار بازمی‌دارید؟