تعدادی از فعالان فرهنگی، اجتماعی و حقوق بشری ایرانی و افغانستانی با نامه‌ای به مدیرکل یونسکو خواستار آن شدند که این سازمان مقابل تخریب آثار تاریخی افغانستان توسط طالبان سکوت نکنند. به گزارش ایلنا، بیش از 400 فعال فرهنگی، اجتماعی، مدنی و حقوق بشری، شاعران، نویسندگان و پژوهشگران ایرانی و افغانستانی؛ نامه‌ای برای اُدره آزوله، مدیرکل سازمان یونسکو نوشته‌ و از مدیرکل سازمان یونسکو خواسته‌اند که آن سازمان بین‌المللی در مقابل تخریب آثار تاریخی افغانستان توسط طالبان سکوت نکرده و با تمام توان در برابر این جنایت بایستد. در این نامه آمده است: «همان گونه که انتظار می‌رفت، با سیطره‌ی گروه طالبان بر کشور افغانستان، نقض گسترده‌ی حقوق بشر، خانه‌نشینی زنان  و فروپاشی‌ای نهادهای قانونی و مدنی پیامد آن بود. فعالیت‌های این گروه واپسگرا در مواجهه با تمدن کهن به‌ویژه آثار و ابنیه‌ی تاریخی همانگونه که در دو دهه‌ی پیش شاهد تخریب مجسمه‌ی بلند بودا در بامیان بودیم، در روزهای اخیر نیز در شهر  بُست، گرشک، بادغیس و... رخ داده، عاقبت اندوهبار تهی ساختن ملت‌ها و سرزمین‌ها از میراث زیستی و تمدنی را رقم خواهد زد.» در ادامه می‌خوانیم: «سکوت در برابر چنین عمل شرمگینانه‌ای به دوام ویرانگری می‌انجامد و ضرورت دارد پیش از آنکه طالبان اراده‌ی ضد انسانی خویش را عملی سازد، آن نهاد بزرگ جهانی از تمام توان خویش بهره گیرد و در برابر این جنایت بایستد. پیام این سرزمین دفاع از میراث ملموس بشری در افغانستان است. طالبان به روشنی نشان داد که بر باورهای نادرست خود  نسبت به نقض حقوق متعارف بشری، نفی میراث فرهنگی و انهدام بناهای تاریخی لجاجت می‌ورزد. از شما می‌خواهیم تا از  هر کوششی که می‌تواند مانع استمرار این روال شوم می‌شود دریغ نکنید.»