استاندار اردبیل در نشست بررسی طرح جامع گردشگری استان اردبیل  گفت: طرح جامع گردشگری پیش از استان شدن اردبیل تدوین شده است و نیاز به بازنگری کلی دارد که با هماهنگی میراث فرهنگی، جهاد دانشگاهی، استانداری و یک تیم قوی از استادان برجسته کشوری تدوین و بازنگری خواهد شد. به گزارش ایرنا، اکبر بهنامجو با اشاره به اینکه باید برای ماندگاری بیشتر مسافران در استان نگاه ویژه‌ای داشته باشیم، اضافه کرد: بهره‌گیری از سازوکارهای لازم برای بازتوزیع گردشگران در شهرستان‌های شمالی و جنوبی، استفاده از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های گردشگری شهر اردبیل از جمله مجموعه شیخ صفی و جاذبه‌های منحصر به‌فرد از هدف‌های اصلی طرح جدید است.