جوایز اصلی جشنواره بین‌المللی هنر عکاسی نورماندی فرانسه شامل مدال طلای فیاپ و روبان افتخار آبی فیاپ در بخش فوتوژورنالیسم به احمد خطیری عکاس ایرانی رسید.

به گزارش ایلنا، احمد خطیری با عکس «دختری که در نماز پرواز می‌کند» جوایز اصلی چهل و سومین جشنواره بین المللی هنر عکاسی نورماندی فرانسه مدال طلای فیاپ (فدراسیون جهانی هنر عکاسی) و روبان افتخار آبی FIAP را کسب کرد و همچنین در این بخش با عکس «تنهایی» روبان افتخار سفید اتحادیه جهانی عکاسی (GPU)، روبان آبی فیاپ (FIAP) و در مجموع ۴ جایزه اصلی این رویداد را از آن خود کرد.