مدیرکل اداره کل صنایع دستی و گردشگری استان مازندران در گفتگو با خبرنگار ایلنا، درباره میزان مسافران ورودی به استان و استفاده آن‌ها از امکان تفریحی و گردشگری بیان کرد: طبیعی است که استان مازندران به دلیل راه‌های دسترس‌پذیر میزبان مسافران بسیاری باشد. کنترل مسافران در این ایام بسیار سخت بود.

سیف‌الله فرزانه با بیان اینکه سه شهر آمل، رامسر و ساری نارنجی بودند  افزود: رنگ این شهرها در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ به زرد تبدیل شد و طبیعی بود مسافرت به آنها آزاد شود و بلافاصله در بیست و پنجم اسفند ۹۹ ستاد سفر را تشکیل دادیم. او درباره اقدامات نظارتی انجام شده اظهار کرد: بیشترین اقدام ما بر این مبنا بود که تیم های نظارتی را قوی کنیم و ممنوعیت‌هایی را برای واحدهای اقامتی غیرمجاز که در سال های قبل انجام می شد در نظر بگیریم. برای مثال چادر خوابی، استفاده از مدارس، تکایا، مساجد و غیره را برای اقامت ممنوع کردیم. برای این منظور ۲۰۰ نفر از همکاران ما برای تشکیل تیم‌های نظارتی بسیج شدند.