دیروز سنگ مزار استاد شجریان در آرامگاه فردوسی نصب شد. همایون شجریان چند روز پیش همزمان با انتشار عکسی از سنگ مزار خبری از نصب آن در یکی دو روز آینده داده بود. او در صفحه رسمی اینستاگرام خود درباره طرح روی سنگ نیز توضیحاتی به این شرح ذیل نوشته بود: «طراحی سنگ مزار پدر پس از به‌جا آوردن مراسم هفتم توسط استاد بیژن جناب، آغاز و چندین طرح آماده گردید. سپس با عزیزان بزرگوار استاد سایه و استاد شفیعی کدکنی مشورت انجام گرفت.

 هر دو بزرگوار با این‌جانب هم‌عقیده بودند تا تنها به اسم پدر و عبارت خاک‌پای مردم ایران با دست خط خودشان که دنیایی سخن است بسنده شود چراکه نیاز به هیچ شعر و توصیفی برای پدر نیست و نامشان گویای کامل شفاف همه‌چیز است. استاد امیرخانی بزرگوار نام پدر و تاریخ‌های وفات و تولد ایشان را خوشنویسی کردند.  سپس جناب بهبودی و مجموعه ایشان که سالیان درازی است در داخل و خارج از کشور در زمینه سنگ فعالیت دارند، سنگ مزار پدر را به مردم ایران هدیه کردند.»