آغاز پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و مستمری بگیران 

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی، از آغاز پرداخت حقوق معوقه فروردین بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خبر داد و گفت: از ۲۰ خرداد پرداخت این معوقه اضافه‌حقوق به همراه حقوق خردادماه آغازشده است. به گزارش ایرنا، بر اساس آمارهای رسمی از سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۹۷ مابه‌التفاوت حقوق فروردین مستمری حداقل بگیران در شهریور و سایر سطوح در مهرماه و مابه‌التفاوت افزایش حقوق اردیبهشت‌ماه برای حداقل بگیران در خرداد و برای سایر سطوح در مردادماه پرداخت شد. اما در سال ۹۸ روند تا حدودی تغییر کرد به‌گونه‌ای که در خردادماه تمام مابه‌التفاوت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان پرداخت‌شده یا می‌شود. محمدحسن زدا افزود: البته حقوق خردادماه و معوقه فروردین، جداگانه و در یک روز به‌حساب مستمری‌بگیران واریز می‌شود. ترتیب واریز این حقوق نیز براساس تاریخ دریافت حقوق هرماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران است.