مدیرکل محیط زیست گیلان گفت: محیط‌بانان ‌موفق به مشاهده و فیلمبرداری از یک قلاده خرس قهوه‌‌ای و شوکا در ارتفاعات جنگلی و هیرکانی ‌منطقه حفاظت شده سیاه مزگی شهرستان شفت شدند. به گزارش ایسنا، حمزه عشوری افزود: گیلان به واسطه شرایط اکولوژیکی و اقلیمی دارای تنوع بی‌نظیری در گونه‌های گیاهی و جانوری است و به همین سبب به جولانگاه گونه‌های بی‌نظیری چون پلنگ، خرس و شوکا تبدیل شده است.