سخنگوی صنعت آب کشور گفت: هم‌اکنون شش استان کشور شامل تهران، بوشهر، قزوین، فارس، سمنان و چهارمحال و بختیاری با تنش آبی روبرو هستند. فیروز قاسم‌زاده با بیان اینکه کشور در سه سال آبی متوالی اخیر با کاهش جدی بارندگی روبرو شده است، گفته: «آورد بخش عمده‌ای از رودخانه‌ها تا چند ماه اخیر صفر یا نزدیک به صفر بوده و همین مساله موجب شد تا وضعیت مخازن آب تعداد قابل توجهی از سدهای کشور در شرایط نامناسب قرار گیرد.