بزرگ‌ترین بیمارستان مادر و کودک دیروز در ایرانشهر افتتاح شد. گفته شده با راه‌اندازی این بیمارستان با ۱۴۰ تخت، شاخص درمان در منطقه جنوب سیستان و بلوچستان را ارتقاء خواهد داد. به گزارش ایلنا، این بیمارستان تمام امکانات را دارا بوده و تمام بخش‌های تخصصی در آن دیده شده است، با افتتاح این بیمارستان دیگر بیماران از این منطقه خارج نخواهند شد و تمام نیازهای منطقه ‌را برطرف خواهد کرد.