نماینده ویژه رئیس ‌جمهور تایید کرد: در سال آبی جاری و در پی رایزنی‌ها و توافقات انجام شده در چارچوب دیپلماسی آبی ایران، بیش از ۳۰۰ میلیون متر مکعب حقابه جمهوری اسلامی از سوی افغانستان، تامین شده است.  حسن کاظمی قمی گفت: در سال گذشته، سه اقدام اصلاحی از سوی طالبان صورت گرفت که یک مورد آن ناکارآمد بود و آب به سمت «گودزره» رفت؛ اما دو مورد دیگر که منجر شد تاکنون این مقدار آب به ایران بیاید اثربخش بود.  وی در گفت‌وگو با ایراف، افزود: به دلیل‌عدم اصلاح نادرست تاج سد کمال خان، قسمتی از آب بار دیگر به سمت شوره‌زار گودزره هدایت و این امر مانع از تامین بخشی از حق‌آبه ایران شد.