وزیر انرژی و آب حکومت طالبان در دیدار با معاون سفارت کشورمان در کابل ادعا کرد که تاکنون حجم قابل توجهی از حقابه ایران تامین شده است و رها سازی آب همچنان ادامه دارد.  به گزارش تسنیم، «عبداللطیف منصور» گفت: امسال با توجه به بارش‌های اخیر حجم مناسبی از آب هم از سد «کجکی» و هم از سیلاب‌های پس از این سد به سمت مرز‌های مشترک با ایران جاری شد.