رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: گشت ارشاد مدیران را از روز اول راه‌اندازی کردیم و گشت ارشاد مدیران در سازمان محیط زیست همین الان فعال است و ما مدیران خود را جدا از ارزیابی‌های روتین در کشور، مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.  علی سلاجقه در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین با بیان اینکه با راه اندازی یک سامانه، ارتبط بین بیمارستان‌ها و آزمایشگاه‌های مرجع را اصلاح کردیم، افزود: میزان آلایندگی بیمارستان‌ها را پایش می‌کنیم و ورود خیلی جدی در این زمینه داشته‌ایم.