مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اشاره به اینکه ۳۰۰ بیماری (۱۰۷ گروه بیماری) تحت پوشش صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج قرار دارند، گفت: تعداد گروه‌های بیماری‌هایی که از حمایت این صندوق برخوردار می‌شوند، تا پایان سال افزایش می‌یابد. محمدمهدی ناصحی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: تعداد گروه‌هایی که از بسته‌های حمایتی برخوردار می‌شوند تقریبا کامل است. تلاش ما بر این است که عمده بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج از بسته‌های حمایتی برخوردار شوند؛ با توجه به رویکرد صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، تعداد گروه‌های بیماری که از حمایت برخوردار هستند به میزان محسوسی 

افزایش می‌یابد.