رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات وزارت راه‌ و شهرسازی گفت: تعداد زیادی از ثار تاریخی و بنا‌های ارزشمند کشورمان در زون‌هایی با خطر فرونشست زمین واقع شده‌اند. برای مثال در استان فارس بیشترین نرخ فروشست در محدوده مرودشت بوده و نرخ آن در این منطقه به ۱۷ سانتیمتر در سال می‌رسد که آثار تاریخی تخت جمشید و نقش رستم در این محدوده قرار دارد. علی بیت‌الهی، در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه در استان اصفهان هم اثر تاریخی میدان نقش جهان به عنوان مهمترین نماد تاریخی ایران متاسفانه دچار فرونشست زمین و ترک‌خوردگی عجیب شده است، ادامه داد: نرخ فرونشست در میدان نقش جهان به حدود ۵ سانتیمتر در سال رسیده است.