رئیس اداره حفاظت محیط زیست نقده گفت: تالاب گرده‌قیت این شهرستان با همکاری جوامع محلی بعد از ۲۵ سال آبگیری و احیا شد. به گزارش مهر، اکبر قائمی اظهار کرد: آبگیری این تالاب از مدتی قبل و با استفاده از آب رودخانه «گدار» شروع شده و هم اکنون با ورود ۲ میلیون مترمکعب آب، بیش از ۵۰ درصد از این مساحت این تالاب احیا شده است.