رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: ما در سال‌های ۹۲ تا ۴۰۰ یک شیب وحشتناک رو به نزول جمعیتی داشتیم. به گزارش ایسنا محمد رییس‌زاده افزود: در سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن، ۱۲.۴ درصد کاهش موالید داشتیم. به گفته او، این کاهش را هنوز داریم، اما سرعت شیب کمتر شده است. با اقدامات خوبی که در این دولت و با تلاش وزارت بهداشت شده سرعت نزول کمتر شده است.