استاندار تهران با اشاره به حضور ۵۰ درصدی اتباع خارجی کشور در این استان گفت:‌ در تلاش هستیم که اتباع غیرمجاز دستگیر و از کشور خارج شوند. به گزارش استانداری تهران، علیرضا فخاری در نخستین جلسه شورای اداری ۱۴۰۳، اظهار کرد: اتباع مجاز را نیز چه در حوزه اقتصادی چه در حوزه اجرایی و فرهنگی باید سازماندهی کنیم، بخشی از ظرفیت‌های ما اکنون در اختیار اتباع است که باید بروندادهایشان را در این زمینه نمایان کنند.