وزیر کشور گفت: تقسیم تهران به دو استان شرقی و غربی بر اساس ضوابط قانونی در حال پیگیری است. به گزارش سایت دیده‌بان ایران؛ احمد وحیدی افزود:‌ این تقسیم در صورت به نتیجه رسیدن تاثیری بر حوزه انتخابیه ری و شمیرانات ندارد و آنها همچنان در حوزه انتخابیه تهران باقی خواهند ماند.